Marija Dragnić

MARIJA DRAGNIĆ rođena je u Nikšiću 1990. godine. Pjesme su joj objavljivane u relevantnoj književnoj periodici u regionu, kao i na internet portalima za književnost i kulturu. Objavila je knjige poezije Konfabulacije (Bijelo Polje: Ratkovićeve večeri poezije, 2019; Beograd: PPM Enklava, 2019.) i Mi, marije (Podgorica: Fokalizator, 2020; Beograd: PPM Enklava, 2020.). Dobitnica je druge nagrade na književnom konkursu Ulaznica 2016, prve nagrade na konkursu Ratkovićevih večeri poezije za 2018, i prve nagrade na konkursu PAF – POEZIJA za najbolje neobjavljivane stihove u Crnoj Gori u 2019. godini. Član je redakcije onlajn časopisa za poeziju Enklava izdavačke kuće PPM Enklava.

NIGDINE LEKTIRA:
Marija Dragnić – pesme

Bojana Vučić

Bojana Vučić, (rođena Kekić) rođena je u Karlovcu, u Hrvatskoj, 27.10.1982. godine. Do trinaeste godine živela je u Vojniću, a onda ratom nošena, došla u Beograd, gde je završila osnovnu i srednju školu, kao i Biološki fakultet.

Danas je veoma uspešan diplomirani biolog, kojoj su stihovi drugo uspešno zanimanje. Neobično jake emotivne veze sa rodnim krajem, nosi u sebi, sa svim što je ostavila na Kordunu, kojeg voli istim žarom i sve pamti…

Bojana Vučić – pesme