EGZISTENCIJA JE BOL – Jovo Radović

Kada razmatramo pitanje egzistencije, prije ili kasnije moramo doći do problema njenog okončanja, dakle smrti. Da li je zapravo čitava težina egzistencije zasnovana na neuklonjivosti činjenice da je konačna; ako ne apsolutno onda bar u ovoj nama poznatoj formi? U ovom slučaju ću ipak egzistenciji prići pod pretpostavkom da je beskonačna vodeći se Epikurovim upustvom da: Kad smo mi tu, smrti nema, kad smrt dođe onda nas nema. Kakve bi posljedice po čovjeka bile kada bi on pretpostavljao sopstvenu besmrtnost, pa čak i u formi ovdašnjeg, vidi se na primjerima sljedbenika abrahamskih religija. Vjerovanje u bivanje nakon ne mijenja mnogo u realnosti naše svakidašnje istrajavanje u bivstvovanju. Nastavi sa čitanjem