Маја Стојанац: МОТИВ ОДРАСТАЊА У МЕМОАРСКОЈ ПРОЗИ “ШАКА СОЛИ“ МИРЕ СТУПИЦЕ

 

МОТИВ ОДРАСТАЊА У МЕМОАРСКОЈ ПРОЗИ ШАКА СОЛИ МИРЕ СТУПИЦЕ

Мотиву одрастања у богатој и шареноликој мемоарској прози Мире Ступице припада повлашћено место. Приступивши анализи овог мотива у датом контексту, не можемо га свести искључиво на мотив детињства, иако је он у важној корелацији са мотивом о коме је реч и ауторка му, стога, посвећује изнимну пажњу у својој аутобиографији, те на много места наглашава његову битност,  успостављајући паралеле са догађајима прошлим и будућим. Таквих примера у делу је много. Nastavi sa čitanjem