ĆORSOKAK POSTMODERNE – Sanda Ristić Stojanović

Termin postmodernizam se pojavio još u XIX veku, preciznije krajem tog veka, kada je Džon Votkins Čapman govorio o postmodernom stilu slikanja. Vrlo lepo se uklopio u histeričnu težnju ka sve novijem i novijem u umetnosti. A ne treba smetnuti sa uma da je već Kant upozoravao da postoje i originalne besmislice. Što se samih avangardnih pokreta tiče, pažljivom analizom može se doći do zaključka da je većina avangardnih pokreta dala po nekog retkog velikana u umetnosti i da je, na primer, većina avangardnih delatnika u književnosti dobila svoje mesto pre svega zahvaljujući esejistici, polemikama, raspravama o društvu, o umetnosti… Nastavi sa čitanjem