Marija Jeftimijević Mihajlović

Marija Jeftimijević Mihajlović je srpska književna kritičarka i esejista, rođena u Kosovskoj Mitrovici 13. jula 1978. godine.  Osnovnu školu završila je u Žerovnici, a gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici. Filološki fakultet (katedru za srpsku književnost i jezik) u Prištini upisala je školske 1996/1997, a diplomirala 2001. godine sa temom Lirski diskurs u romanima Ive Andrića. Na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici magistrirala je 2009. godine na Poetici Branka Miljkovića. Na istom fakultetu 2016. odbranila je doktorsku disertaciju Stilsko-tematske odlike romana Petra Sarića.

Od 2002. godine radi na Institutu za srpsku kulturu – Priština, sa sedištem u Leposaviću. Radeći na projektu Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka, bavila se proučavanjem poezije pesnika sa područja Kosova i Metohije, proznim stvaralaštvom ovog podneblja i dometima srpskih književnih kritičara i istoričara književnosti takozvanog „prištinskog kruga“ (Vladete Vukovića, Vuka Filipovića). Objavila je i radove o poetici Miodraga Pavlovića, poeziji Ace Šopova, prozi Iva Andrića, teoriji književnosti Dragiše Živkovića, radove iz književne teorije i istorije književnosti, ali i oglede o ruskoj književnosti i ruskim pesnicima (Arseniju Tarkovskom, jeromonahu Romanu (Matjušinu)).

Za dve decenije naučng rada objavila je preko sto naučnih priloga, eseja, kritika i članaka u naučnim i stručnim publikacijama iz obalsti nauke o književnosti. Autor je tri knjige: „Slika i ideja: poetika i kritika“ (2011), „Miljković između poezije i mita“ (2012) i „Znamenja i značenja: eseji o srpskoj književnosti Kosova i Metohije“.Učesnik je brojnih međunarodnih naučnih skupova, član redakcija i recenzent časopisa u oblasti književnosti.
Udata je i majka je dva sina. Živi u Beogradu.

 

 

NIGDINE LEKTIRA

Marija Jeftimijević Mihajlović – pesme

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *